ضمانت بهترین قیمت در فروشگاه اینترنتی بینالکو استار

تمامی محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی بینالکو استار ضمانت بهترین قیمت را دارا می باشند . محصولات موجود در فروشگاه از تامین کننده های اصلی کالا تهیه می شود و با دریافت سود جزئی توسط بینالکو استار سعی بر این می باشد که محصولات با پایین ترین قیمت برای فروش بر روی سایت فرار گیرد .

بیش از 50 درصد محصولات موجود در فروشگاه اینترنتی بینالکو استار در انبار اصلی فروشگاه نگهداری می شوند و با توجه به نوسانات بازار ارز قیمت این محصولات ثابت می باشد و فقط محصولات دارای تامین کننده پس از افزایش قیمت ارز بر روی سایت تغییر قیمت می دهند .

بینالکو استار این تضمین را میکند محصولات خود را با پایین ترین قیمت نسب به بازار برای خریداران خود ارائه کند .